Stała równowagi na maturze

Polecamy najpierw samemu spróbować rozwiązać zadanie. Maj 2019Zadanie 7. (0–2)W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna zmieszane w stosunku masowym 1 : 1, a sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 20. Stężeniowa stała równowagi Więcej…

Stała równowagi chemicznej

W dzisiejszym artykule przeanalizujemy wzór na stałą równowagi. Rozwiążemy parę przykładów, które pozwolą nam zrozumieć lepiej temat. Definicja Stała równowagi – współczynnik równy ilorazowi reakcji, opisujący stan równowagi odwracalnych reakcji chemicznych. Rozbijmy definicję na czynniki pierwsze. iloraz reakcji – stosunek stężeń Więcej…

Ułamkowe stopnie utlenienia

W dzisiejszym artykule omówimy, przypadki, w których atomy przyjmują ułamkowe stopnie utlenienia. Przeanalizujemy parę przykładów, bazując na założeniach z artykułu o wyliczaniu stopnia utlenienia. Może odetchnąć z ulgą, ponieważ te cząsteczki nie powinny się pojawić na arkuszach maturalnych. Jednak zrozumienie Więcej…

Wiązania chemiczne między atomami

W dzisiejszym artykule poruszymy temat wiązań chemicznych. Poznamy 4 najważniejsze wiązania w cząsteczkach i omówimy, krótko ich charakterystykę. Omówione definicje i przykłady będą omawianie na podstawie elektroujemności w skali Pauliego i są to tylko uproszczenia, ale właśnie takie modele są Więcej…

Wyznaczanie stopnia utlenienia

Dzisiaj skupimy się na obliczaniu stopnia utlenienia pierwiastków w cząsteczkach chemicznych. Wytłumaczymy szczegółowo jak wyliczyć stopień utlenienia i czym różni się od wartościowości. Poznamy także różne przypadki, gdy atomy przyjmują nieintuicyjne wartości stopnia utleniania. Na początek warto zapoznać się z Więcej…