Stała równowagi chemicznej

W dzisiejszym artykule przeanalizujemy wzór na stałą równowagi. Rozwiążemy parę przykładów, które pozwolą nam zrozumieć lepiej temat. Definicja Stała równowagi – współczynnik równy ilorazowi reakcji, opisujący stan równowagi odwracalnych reakcji chemicznych. Rozbijmy definicję na czynniki pierwsze. iloraz reakcji – stosunek stężeń molowych substratów do produktów. Aby obliczyć iloraz reakcji należy: dla Więcej…