Zadania powtórkowe ze stałej równowagi

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem:CO(g) + H2O(g) ⇌ H2(g) + CO2(g)W temperaturze T stężeniowa stała równowagi tej reakcji jest równa 2,0. W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności znajdowało się 0.3 mola tlenku węgla(II), 1 mola pary wodnej i 1.5 mola wodoru. Mieszaninę utrzymywano temperaturze T Więcej…

Stała równowagi na maturze

Polecamy najpierw samemu spróbować rozwiązać zadanie. Maj 2019Zadanie 7. (0–2)W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna zmieszane w stosunku masowym 1 : 1, a sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 20. Stężeniowa stała równowagi reakcjiCO(g) + H2O(g) ⇌ H2(g) + CO2(g)w warunkach prowadzenia procesu Więcej…

Zadanie ze stałej równowagi chemicznej

Dzisiaj, przerobimy przykład, na którym nauczymy się jak wyliczyć stężenia w stanie równowagi, mając tylko początkowe stężenia reagentów i stała równowagi. Podobne obliczenia w rozmaitych zadań często sprawia problem, więc właśnie dziś omówimy krok po kroku dojście do wyniku i ewentualnie pułapki, jakie czekają na nas. Przed rozpoczęciem czytania warto Więcej…

Stała równowagi chemicznej

W dzisiejszym artykule przeanalizujemy wzór na stałą równowagi. Rozwiążemy parę przykładów, które pozwolą nam zrozumieć lepiej temat. Definicja Stała równowagi – współczynnik równy ilorazowi reakcji, opisujący stan równowagi odwracalnych reakcji chemicznych. Rozbijmy definicję na czynniki pierwsze. iloraz reakcji – stosunek stężeń molowych substratów do produktów. Aby obliczyć iloraz reakcji należy: dla Więcej…

Stopnie utlenienia pierwiastków w związkach organicznych

W dzisiejszym artykule powtórzymy wyznaczanie stopni utlenienia, na przykładach cząsteczek organicznych. Mając wiedzę z poprzednich artykułów o stopniach utlenienia, przyjrzymy się kilku związkom, a pod koniec artykułu będą zadania do rozwiązania z odpowiedziami. Tak jak we wszystkich artykułach na stronie będziemy się posługiwać pojęciem elektroujemności w skali Pauliego. Stopnie utlenienia Więcej…

Ułamkowe stopnie utlenienia

W dzisiejszym artykule omówimy, przypadki, w których atomy przyjmują ułamkowe stopnie utlenienia. Przeanalizujemy parę przykładów, bazując na założeniach z artykułu o wyliczaniu stopnia utlenienia. Może odetchnąć z ulgą, ponieważ te cząsteczki nie powinny się pojawić na arkuszach maturalnych. Jednak zrozumienie ich pomoże wam zrozumieć lepiej temat stopni utlenienia i przyda Więcej…

Wiązania chemiczne między atomami

W dzisiejszym artykule poruszymy temat wiązań chemicznych. Poznamy 4 najważniejsze wiązania w cząsteczkach i omówimy, krótko ich charakterystykę. Omówione definicje i przykłady będą omawianie na podstawie elektroujemności w skali Pauliego i są to tylko uproszczenia, ale właśnie takie modele są wymagane na maturze z chemii. Zapraszamy do czytania! Definicja wiązania Więcej…

Wyznaczanie stopnia utlenienia

Dzisiaj skupimy się na obliczaniu stopnia utlenienia pierwiastków w cząsteczkach chemicznych. Wytłumaczymy szczegółowo jak wyliczyć stopień utlenienia i czym różni się od wartościowości. Poznamy także różne przypadki, gdy atomy przyjmują nieintuicyjne wartości stopnia utleniania. Na początek warto zapoznać się z podstawowymi regułami. Zasady te wymuszają poleganie na intuicji. Przez to, Więcej…