Zadania powtórkowe ze stałej równowagi

Reakcja tlenku węgla(II) z parą wodną przebiega zgodnie z równaniem:CO(g) + H2O(g) ⇌ H2(g) + CO2(g)W temperaturze T stężeniowa stała równowagi tej reakcji jest równa 2,0. W zamkniętym reaktorze o stałej pojemności znajdowało się 0.3 mola tlenku węgla(II), 1 mola pary wodnej i 1.5 mola wodoru. Mieszaninę utrzymywano temperaturze T Więcej…

Stała równowagi na maturze

Polecamy najpierw samemu spróbować rozwiązać zadanie. Maj 2019Zadanie 7. (0–2)W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna zmieszane w stosunku masowym 1 : 1, a sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 20. Stężeniowa stała równowagi reakcjiCO(g) + H2O(g) ⇌ H2(g) + CO2(g)w warunkach prowadzenia procesu Więcej…

Matura z chemii i jej przyszłość

Można spotkać się z opinią, że matura obecnie jest łatwiejsza niż kiedyś. Jako źródło problemu wskazuje się aktualne pokolenie. Ponadto, system oświaty rzekomo ma okrojony materiał, aby łatwiej było zdać maturę. W obecności takich przekonań nietrudno zwrócić się w stronę prokrastynacji. Warto jednak zastanowić się nad powodem powyższych opinii. W Więcej…